Skip links

Distances līgums

1. Ar interneta vietni www.logubaze.lv tiek saprasta SIA „BERMEA” (Reģ. Nr. 40203037883) izveidotā interneta vietne, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

2. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.logubaze.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

3. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.logubaze.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.logubaze.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.logubaze.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.logubaze.lv starpniecību.

4. Interneta vietnē www.logubaze.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „BERMEA” īpašums.

5. Tā kā www.logubaze.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. pantu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

6. Noformēt pasūtījumu ir iespējams:

  • interneta vietnē www.logubaze.lv,
  • mobilajā lietotnē, 
  • veikala-noliktavā: Bukultu iela 3B, Rīga, LV-1005, 
  • vai pa telefonu + 371 25100820.

7. Pieprasot SIA “BERMEA” vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz info@logubaze.lv vai sazinoties ar SIA “BERMEA”, zvanot uz tālruni: +371 25100820.

8. SIA „ BERMEA”, konstatējot interneta vietnē www.logubaze.lv kļūdas un / vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „BERMEA” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

9. Visas preču cenas interneta veikalā www.logubaze.lv ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegāde, uznešana un montāžas izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

10. Par pasūtīto preci var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, iespējams arī norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā.

11. Pasūtīto preci nepieciešams saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad www.logubaze.lv paziņoja, ka pasūtījums ir gatavs saņemšanai.

12. Dažas fotogrāfijas un shēmas nes informatīvo raksturu, kā arī monitoru izšķirtspēja var atšķirties. Ieteicam iepriekš iepazīties ar izgatavošanas materiāliem SIA „BERMEA” noliktavā (Bukultu iela 3B, Rīga, LV-1005).

13. Kamēr Pircējs nav pilnībā norēķinājies, īpašuma tiesības uz precēm pieder SIA „BERMEA”.

14. SIA „BERMEA” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.logubaze.lv saturu, lietošanas noteikumus, norādītās cenas un / vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.logubaze.lv.

15. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@logubaze.lv vai pa tālruni: +371 25100820, norādot pasūtījuma numuru un datumu. Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to noliktavā: Bukultu iela 3B, Rīga, LV-1005.

16. Atklājot preces defektus, Pircējam ir jārīkojas sekojoši:

  • jāatrod rēķins par preces pirkumu,
  • jāpaziņo par radušo problēmu brīvā formā iesniegumā, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi info@logubaze.lv (iesniegumā ir nepieciešams norādīt rēķina numuru),
  • iesniegumam pēc iespējas jāpievieno fotogrāfijas, kur ir skaidri redzams atklātais preces defekts.

Sūdzība tiks izskatīta 30 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. 

17. Interneta veikals www.logubaze.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikalam neizdodas sazināties ar klientu pa noradīto tālruņa nummuru vai e-pastu.

18. www.logubaze.lv tiesības un pienākumus, attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā fizisko personu datu aizsardzības likums. www.logubaze.lv izmanto Pircēja personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. www.logubaze.lv neizpauž Pircēja personiskos datus, kurus Pircējs nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos.

19. Visi dati, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.logubaze.lv, kļūst par SIA „BERMEA” īpašumu, kurus SIA „BERMEA” kā interneta vietnes www.logubaze.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

20. Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulēto strīdu vai domstarpību starp SIA “BERMEA” un Pircēju rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Jautājumu gadījumā var zvanīt +371 25100820 vai rakstīt uz e-pastu: info@logubaze.lv.

Šajā vietnē tiek izmantoti sīkfaili, lai uzlabotu jūsu tīmekļa pieredzi.